30 kilometer zones kernen Ammerzoden en Rossum


Om de verkeersveiligheid in de dorpskernen te verbeteren brengt gemeente Maasdriel de maximumsnelheid op bijna alle wegen binnen de kernen terug naar 30 kilometer per uur. Naar verwachting starten de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Ammerzoden en Rossum halverwege 2022. Ter voorbereiding daarop haalt RA Infra op dit moment namens de gemeente op wat de inwoners van Ammerzoden en Rossum vinden van de plannen.

Wat vinden inwoners van de plannen?
Om verkeersgebruikers te stimuleren dat zij hun snelheid verlagen zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals drempels, plateaus of punaises (ronde verhoging bij een kruising). Op
rainfra.nl/project/30-zone-ammerzoden en rainfra.nl/project/30-zone-rossum kunnen inwoners van Ammerzoden en Rossum de plannen inzien en hun mening geven. Daar is ook te zien op welke locaties de maatregelen zijn ingetekend.

Planning & proces
Tot en met het einde van dit jaar kunnen de inwoners van Ammerzoden en Rossum hun mening geven. Met de opgehaalde input worden de plannen begin 2022 verder uitgewerkt. De verwachting is om het werk in het voorjaar van 2022 aan te besteden aan een aannemer, zodat de plannen halverwege volgend jaar in uitvoering gaan.

Reconstructie Burchtstraat Rossum
De gemeente is ook van plan om de Burchtstraat in Rossum op te knappen. Aangezien deze werkzaamheden verder gaan dan alleen het inrichten van een 30km-zone, ontvangen de bewoners
van de Burchtstraat en de directe omgeving daarvan binnenkort meer informatie hierover van de gemeente.

Meer informatie
De gemeenteraad van Maasdriel stelde in 2019 het Gemeentelijk Vervoer- en Verkeerplan (GVVP) vast. Daarin staat meer informatie over het terugbrengen van de maximumsnelheid in de kernen van Maasdriel. Het GVVP is te vinden op maasdriel.nl. Voor vragen kunnen inwoners mailen naar RealisatieMSD@maasdriel.nl of bellen naar 14 0418.

Share
error: Content is protected !!