Altena sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid

ALTENA – Wethouder Paula Jorritsma zet aan het einde van de middag haar handtekening onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dat doet Paula Jorritsma tijdens de Meet-up Nationale en lokale coalities tegen eenzaamheid in de Ridderzaal in Den Haag. Daar treffen 450 vertegenwoordigers van gemeenten en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid elkaar om inspiratie op te doen voor de aanpak van eenzaamheid. Het programma van de Meet-up begint om 16.30 uur.

 Wethouder Paula Jorritsma: “Uit onderzoek blijkt dat ook steeds meer jonge mensen, twintigers, aangeven dat ze eenzaam zijn. We denken dat eenzaamheid iets is van ouderen, die alleen zijn komen te staan, weduwe of weduwnaar zijn geworden. Maar ook steeds meer jongeren, in de bloei van hun leven, geven aan dat ze zich eenzaam en verlaten voelen. Dat is toch merkwaardig. Wat er nodig is, is ontmoeting. Een mens is pas een mens in de ogen van een ander. We moeten inzetten op samenleven, op samenredzaamheid.”

Gezamenlijk de trend doorbreken
Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen 126 gemeenten en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Dat geldt ook voor gemeente Altena. Eenzaamheid kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Minister Hugo de Jonge, die de meet-up zal openen: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Share
error: Content is protected !!