AltenaLokaal stelt vragen over Corona maatregelen aan de raad

ALTENA -De politieke partij AltenaLokaal stelt een aantal vragen aan de raad  of de gemeente in staat is om (sport)verenigingen en instellingen op passende wijze tegemoet te komen. We plaatsen het bericht onverkort hieronder.

Philip den Haan (AltenaLokaal)

In deze moeilijke tijd waar de gezondheid van ons allemaal de hoogste prioriteiten heeft en krijgt, de maatregelen van  “hogerhand” in dat kader zo goed mogelijk worden uitgelegd en opgevolgd, wordt de aandacht ook gevraagd voor de economische consequenties van dit verschrikkelijke virus.

Voor bedrijven, ondernemers etc is er reeds landelijk, maar nu ook vanuit onze gemeente Altena, gecommuniceerd over de noodmaatregelen om deze grote sectoren bij te staan en ook bevestigd dat zij op financiële ondersteuning en andere passende maatregelen kunnen rekenen.

Bij AltenaLokaal rijst de vraag of wij als gemeente Altena ook in staat zijn om (sport)verenigingen, instellingen etc., voor AltenaLokaal de smeerolie van onze samenleving, op een passende wijze tegemoet te kunnen komen. Wij denken dat er tal van mogelijkheden te bedenken zijn in de vorm van een coulance regeling. Laten we het college de ruimte geven te starten om de mogelijkheden tussen uitersten te onderzoeken zodat we straks adequaat kunnen inspelen op de inmiddels oplopende vragen vanuit die hoek.

AltenaLokaal wil dat er richting de verenigingen en instellingen zsm gecommuniceerd gaat worden dat en hoe onze gemeente zich hier heel nadrukkelijk over buigt. Wij vragen de portefeuillehouder om op korte termijn een nieuwsbrief te doen uitgaan waarin wordt gesteld dat onderzocht wordt hoe er passende maatregelen genomen gaan worden. Wij snappen dat het college hier ook tijd voor nodig heeft, maar ook dat communiceren zal toch duidelijkheid geven en het zal de bezorgdheid bij de besturen hopelijk wegnemen.

Wij zijn ons goed bewust dat bovenstaande vraagt om een extra inspanning. Zo is er ook de inspanning die geleverd gaat worden om de aanvragen van de ondernemers (ZZP ers) in behandeling te nemen. Om niet achter af geconfronteerd te worden met het gegeven dat Altena dit proces niet

snel genoeg kan verwerken vragen wij het college ons aan te geven of zij de hoos aan aanvragen snel kunnen afhandelen met de huidige beschikbare formatie Onze intentie is enerzijds onze rol als Raad goed te vervullen en anderzijds u de ruimte te geven om indien mogelijk extra ondersteuning te arrangeren

Namens fractie AltenaLokaal,
Philip den Haan.

Share
error: Content is protected !!