AltenaLokaal stelt vragen over de vrijwillige brandweer

Volgens een reportage van Een Vandaag zijn vrijwillige brandweerlieden in Nederland niet in alle gevallen voldoende verzekerd. Redenen voor Philip den Haan om navraag te doen hoe de verzekering van deze belangrijke vrijwilligers geregeld is in de gemeente Altena.

Philip den Haan (AltenaLokaal)

In het programma Een Vandaag van vrijdag 6 december 2019 was een reportage te zien over brandweer vrijwilligers die niets kregen uitgekeerd na een ongeval, letsel, ziekte ten gevolge van hun werkzaamheden tijdens hun dienst of oefening. Als redenen werd aangehaald dat de gemeenten niet voldoende verzekerd zijn omdat verzekeraars als stelregel hanteren dat het letsel verband moet houden met de werkzaamheden. Deze brandweerlieden kunnen als er iets misgaat in grote financiële problemen geraken, terwijl ze juist voor de overheid een belangrijke maatschappelijke taak vervullen

AltenaLokaal heeft naar aanleiding van genoemde reportage de navolgende vragen aan het College van Altena:

  • Is de situatie, geschetst in Een Vandaag ook voor onze regio van toepassing?
  • Zo ja, hoe gaan wij hier in de nabij toekomst mee om ?

Foto: Brandweer, Joop Lankhaar

Share
error: Content is protected !!