Beter contact in de buurt zorgt voor een veiligere wijk in Genderen

veiligebuurtGENDEREN introduceert unieke Veiligebuurt-app (iOS, Android)

Eenvoudig en laagdrempelig samen met je buurt een veilige buurt realiseren. Met de Veiligebuurt-app is dat mogelijk. In aanvulling op de bekende buurt WhatsApp groepen kent de Veiligebuurt-app een aantal aanvullende functies die het nog eenvoudiger maken samen een oogje in het zeil te houden. De komende maand wordt de app geïntroduceerd in het dorp GENDEREN. De app (iOS, Android) is voor alle bewoners gratis beschikbaar……

…….. De Veiligebuurt-app is een antwoord op het toenemende gevoel van onveiligheid op straat en in de wijk. Dit is vaak mede te wijten aan het feit dat mensen elkaar niet kennen in de buurt en daardoor moeilijker met elkaar kunnen communiceren. Een goede eerste stap in de richting van een betere communicatie in de buurt is de opkomst van de buurt WhatsApp groepen. Deze helpen bijvoorbeeld aantoonbaar bij het verlagen van het aantal inbraken in de wijk tot wel 50 %. Echter kennen deze WhatsApp groepen te veel beperkingen om breed inzetbaar te kunnen zijn voor een laagdrempelig contact in de buurt.
Met het introduceren van een aantal slimme oplossingen neemt de Veiligebuurt-app deze beperkingen weg en zorgt ervoor dat effectieve communicatie in de buurt nu op een veel bredere schaal inzetbaar kan worden. De gratis Veiligebuurt-app is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, buurtpreventieteams en Veiligebuurt.nl en is nu in heel Nederland beschikbaar.

"Tijdens mijn hardloopronde zag ik iets verdachts. Dankzij de Veiligebuurt app hebben we een inbreker kunnen pakken."
“Tijdens mijn hardloopronde zag ik iets verdachts. Dankzij de Veiligebuurt app hebben we een inbreker kunnen pakken.”

Geen telefoonnummer nodig
Het uitgangspunt van de Veiligebuurt-app is het vergroten van het gevoel van veiligheid door mensen heel simpel met elkaar in contact te brengen. De app is eenvoudig gratis down te loaden voor Android en iOS. Na het inloggen toont de Veiligebuurt-app automatisch welke buurtbewoners en –groepen er reeds in de buurt zijn aangesloten. Iedereen kan zichzelf dus makkelijk aanmelden voor de app en zelf bepalen aan welke groepen en discussies zij willen deelnemen. Het is niet meer nodig dat buurtbewoners elkaars telefoonnummers nodig hebben en groepsbeheerders hoeven niet meer zelf actief mensen te gaan werven en benaderen. Naast verschillende chatfuncties biedt de Veiligebuurt-app ook de mogelijkheid verdachte situaties en/of overlast meteen door te geven aan de juiste instanties en de buurt.

Positieve testresultaten

De Veiligebuurt-app is sinds mei 2016 in gebruik door bewoners, buurtpreventieteams en wijkagenten in diverse wijken. Hierdoor zijn al meerdere personen aangehouden door de politie. De app wordt dan ook als bijzonder positief ervaren. Gezamenlijk met het dorp GENDEREN wordt de Veiligebuurt-app daarom nu actief beschikbaar gesteld voor bewoners in GENDEREN.
de Veiligebuurt-app is voor iedereen in Nederland gratis te downloaden en zo kunnen de bewoners simpel en snel met elkaar en de juiste instanties in contact komen. Meer informatie is te vinden op: www.veiligebuurt.nl.

Beheerder

Vandaag heeft de Veiligebuurt-App de webmaster van deze website beheerder gemaakt voor het dorp GENDEREN.

Als er voldoende deelnemers zullen zijn voor Genderen zal de Veiligebuurt organisatie contact opnemen met de gemeente Aalburg, om tot een overeenstemming te komen de App door te koppelen naar gemeente en politie.

Share
error: Content is protected !!