Bewoners Veldstraat slaken zucht van verlichting

De bewoners van de Veldstraat in Wijk en Aalburg zijn opgelucht nadat de burgemeester heeft toegezegd eerst nieuw beleid te zullen maken en tot die tijd geen besluiten te zullen nemen over initiatieven/vergunningsaanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Een aantal weken geleden werden de bewoners van de Veldstraat opgeschrikt door de voorgenomen plannen van de eigenaar van The Beef Company B.V., Patrick Burgers, om in samenwerking met uitzendorganisatie Covebo in het bedrijfspand aan de Veldstraat 16a woonruimte te bieden aan, in aanvang, 25 arbeidsmigranten. De plannen leiden tot veel onrust onder de bewoners van de Veldstaat. De bewoners zijn van mening dat een dergelijk groot aantal arbeidsmigranten niet past bij het rustige karakter van de straat. Daarnaast is de locatie als gevolg van zijn ligging niet geschikt voor de geplande huisvesting. De bewoners zeggen unaniem NEE tegen deze plannen

Donderdagavond 5 april is een bijeenkomst geweest in Veen op uitnodiging van de actiegroep Wielstraat. Hier is het thema arbeidsmigranten besproken met elkaar in een open prettige sfeer.
Tijdens deze bijeenkomst heeft burgemeester Naterop een belangrijke toezegging gedaan dat er geen besluiten worden genomen over initiatieven/vergunningsaanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten voordat er nieuw beleid is. De bewoners zijn uitgenodigd om mee te praten in een werkgroep die dit beleid mede gaat vormgeven.
6 april 2018

Share
error: Content is protected !!