Bidden met Altena, vóór Altena!


Zou het niet mooi en goed zijn als we als christenen in Altena gaan bidden voor een opwekking in de gemeente Altena? Laten we dan deze zomerperiode eensgezind bidden voor  zieken, ouderen, zorgmedewerkers, ondernemers, voor een opwekking (herleving) van Jezus Christus’ kerk in Altena en danken voor al wat God ons geeft.

Deel ook uw gebeds- en dankpunten, dan bidden we samen of met u mee.
Doel: Dat we door te bidden voor mensen in Altena tot zegen kunnen zijn voor Altena en dat mensen voor het eerst of opnieuw Jezus mogen leren kennen.
Wanneer: Deze zomerperiode vanaf 1 juni 2020.
Hoe: Op een onlineplatform alleen of met anderen in gebedsblokken bidden.

Website: www.biddenvooraltena.nl
Contact: info@biddenvooraltena.nl

Share
error: Content is protected !!