CDA stelt schriftelijke vragen over 5G in gemeente Altena

ALTENA – De CDA fractie van Altena vraagt het college schriftelijk te reageren op een paar vragen die te maken hebben met het toekomstige 5G netwerk dat in 2020 uitgerold moet gaan worden volgens de plannen van de overheid.

Het CDA is bezorgd over de kritische geluiden en is bezorgdheid over de effecten van 5G op de gezondheid van mensen. Het is nog onduidelijk of/hoeveel de huidige blootstelling aan elektromagnetische velden gaat veranderen met de uitrol van 5G.

De CDA fractie ziet graag een antwoord verschijnen over dit onderwerp en stelde de volgende schriftelijke vragen:

  1. Zijn er aanvragen bij u bekend voor het plaatsen van nieuwe zendmasten in de gemeente Altena die 5G mogelijk maken?
  2. Bent u bereid inwoners actief te informeren over de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden? Zo ja, op welke wijze gaat u dit vormgeven?
  3. Hoe gaat u in de toekomst het ‘blootstellingsvraagstuk’ volgen?

Stockfoto

Share
error: Content is protected !!