CDA wil een lagere OZB-aanslag voor Sportclubs in Altena


Sportclubs, muziekverenigingen, scouting, maar onder meer ook dorpshuizen zijn van groot maatschappelijke belang voor Altena. Zij leveren een zeer belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze kernen.

Nu vallen deze verenigingen nog onder het hogere tarief voor niet-woningen, dat veel hoger is dan het tarief voor woningen. In de praktijk leidt dit tot hoge rekeningen, die verenigingen amper kunnen dragen.

Raadslid René Roovers (CDA Altena) is van mening dat we deze verenigingen en instellingen niet op dezelfde manier moet belasten als bedrijven

Daarom vraagt Roovers aan het college om te kijken naar mogelijkheden om een lager tarief aan Onroerend Zaakbelasting (OZB) in rekening brengen bij sportclubs, muziekverenigingen, scouting en dorpshuizen.

“Verenigingen en instellingen moeten beloond worden en vooral niet worden belast met een hoge OZB-aanslag”

Share
error: Content is protected !!