De fractie van AltenaLokaal vraag zich af wat de huidige (vergunnings)situatie is van het jeugdhonk te Sleeuwijk.


In de voormalige gemeente Werkendam is lang gezocht naar een geschikte locatie voor een jeugdhonk in Sleeuwijk, waarin de jongerenwerkers van Trema hun activiteiten konden uitvoeren. Na diverse tijdelijke oplossingen is ervoor gekozen om een noodlokaal van de vml. Basisschool de Morgenster te verplaatsen naar de nieuwe ijsbaan aan de Griendweg. Met deze keuze konden twee vliegen in een klap worden geslagen. Het noodlokaal kan het jaar rond als jeugdhonk worden gebruikt, terwijl het in tijden van ijspret door IJsclub Hermine als verenigingsgebouw kan worden gebruikt.

Bij de vergunningverlening voor het jeugdhonk bleek echter dat er door bewoners van de Rijksstraatweg bezwaar tegen deze plannen werd gemaakt en dat bij de Raad van State beroep tegen de verleende vergunning werd ingesteld. In december 2019 deed de Raad van State uitspraak, waaruit bleek dat de mogelijke geluidsoverlast door het nieuwe jeugdhonk niet voldoende in kaart is gebracht. Daarna werd het stil rond dit dossier en kregen we te maken met de coronapandemie. Nu de coronapandemie onder controle lijkt te zijn, gaat de fractie van AltenaLokaal ervan uit dat de jongerenwerkers weer activiteiten kunnen gaan ontplooien, maar is niet duidelijk of daarvoor ook de benodigde ruimte beschikbaar is.

De fractie van AltenaLokaal vraagt het college dan ook duidelijkheid over de huidige (vergunnings)situatie van het jeugdhonk te Sleeuwijk.

Share
error: Content is protected !!