Kappen van bomen in Altena


Vanaf maandag 10 januari 2022 start de gemeente Altena met het kappen van 50 bomen. Het gaat om zieke en dode bomen die onveilig zijn. De bomen die de gemeente kapt, worden altijd vervangen door een nieuwe boom.

Controle
Om de 3 jaar controleert de gemeente de bomen op veiligheid. Soms moeten bomen gekapt worden omdat uit de controles blijkt dat ze onveilig zijn.

Snoeien populieren
Op een aantal locaties korten we populieren in met een verhoogd risico op takbreuk. Door gericht te snoeien voorkomen we dat takken breken, en kunnen de populieren langer blijven staan. Welke bomen we waar kappen of snoeien kunt u hieronder lezen. 

Bomenbeleid
Het beleid van de gemeente Altena is erop gericht zoveel mogelijk bomen en groen te behouden. Ze kappen steeds minder bomen. Soms kan een boom langer blijven staan door te snoeien.

Altena  kapt bomen alleen als ze een gevaar vormen voor de omgeving. Bij dode bomen op locaties met weinig risico laten ze steeds vaker de stam staan. Dode bomen zijn een waardevolle voedselbron voor dieren. Veel insecten zijn afhankelijk van dood hout voor beschutting of overwintering. Dode bomen zijn van grote ecologische waarde voor de natuur en biodiversiteit. 

  • Bron: gemeente Altena
  • stockfoto
Share
error: Content is protected !!