NBV Bijenteelt vereniging afd. De Bommelerwaard en Omstreken vierde haar 85 jarig bestaan

BOMMELERWAARD – Het 85 jarig jubileumfeest van onze vereniging ligt al een even achter ons. Het jubileum werd in het bijzijn van bijna alle leden met aanhang gevierd tijdens een gezellig diner verzorgd door  hotel restaurant van der Valk in Zaltbommel. Tijdens het aperitief voor de maaltijd werden er een aantal leden gehuldigd die al een groot aantal jaren aan onze vereniging verbonden zijn.

Deze jubilarissen werden persoonlijk toegesproken door dhr. Zomerdijk hoofdbestuurslid van NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging). Zij waren respectievelijk 25, 40 en meer dan 50 jaar lid van onze vereniging. Na de korte persoonlijke toespraken werden door hem de zilveren en gouden verenigingsspelden bij de jubilarissen opgespeld  De vijftig jarige oud gedienden kregen tevens het NBV ere schildje  van verdienste overhandigd.

V.l.n.r. Hr. Zomerdijk, Hr. Bracht(25), Hr. van Houten(50), Hr. Weyman(50), Hr. Tromp(25),
Hr. Velthuis(50), Hr. de Weert(50). Niet op de foto Hr. Van der Zalm(50).

Dhr. H. Zomerdijk memoreerde tevens dat het niet meer vanzelfsprekend is dat mensen 25, 40 of zelfs 50 of meer jaar lid zijn van een vereniging. Het historische karakter van onze vereniging (NBV) is bijzonder en de inhoud van onze vereniging: “Imkeren” loopt dan ook bij menig lid als een rode draad door het leven. Het geeft betekenis aan de seizoenen, de verbinding met onze leefomgeving en de natuur, vanuit onze fascinatie voor de bij en het scheppen van optimale condities om onze volken vitaal te houden.  Ook de voorzitter voerde kort het woord.

Hij memoreerde dat een van de jubilerende leden niet bij de vergadering aanwezig kon zijn, dat was Hendrikus van der Zalm. De versierselen zijn hem door het bestuur thuis overhandigd. Zijn gezondheid liet reizen naar Zaltbommel niet toe. De verhalen die hij vertelde lieten een diepe verbinding zien met de fruittelers, natuurbeheer en andere imkers. Ontroerend om te zien hoezeer hij begaan was met het imkeren en hoe zijn recente noodgedwongen stop met het imkeren ook een afscheid was van een levenslange hobby.

Verder wenste de voorzitter de gedecoreerden, van wie er al enkele op respectabele leeftijd zijn, een goede gezondheid in lengte van jaren toe zodat zij het imker vak uit kunnen blijven uitoefenen en als nestors de nieuwe lichting imkers als vraagbaak kunnen ondersteunen.

Daarna werd er gedineerd en gezellig geconverseerd waarbij het thema bijenhouden wel de hoofdmoot vormde.

Als vereniging blijven we werken aan informatieverstrekking over bijenhouden aan het grote publiek. De laatste jaren doen we dat intensief door o.a. met leskoffers de scholen te bezoeken, Imkerijdagen te organiseren, lezingen te geven voor verenigingen en bedrijfsleven, deel te nemen aan markten en evenementen als Kom in de Kas.

Om het imker vak voor de toekomst veilig te stellen is de vereniging op zoek naar nieuwe imkers. Lezers van dit artikel die altijd al iets met bijenhouden van plan waren maar daar nog niet aan toe waren gekomen, kunnen zich nu opgeven voor de beginners cursus die begin 2019 wordt gestart en in de Bommelerwaard wordt gehouden.

Misschien ten overvloede vermeld, imkeren kan gedaan worden door jong en oud, door zowel  mannen als vrouwen. Speciaal voor de dames, we hebben al diverse vrouwelijke imkers in de vereniging mogen begroeten dus dat kan geen reden zijn om het niet te doen.

Voor meer informatie neem dan contact op met het secretariaat van onze afdeling

NBV Bommelerwaard en Omstreken  https://zaltbommel.bijenhouders.nl/ of kijk op  de website van de NBV in Wageningen www.nbv.nl.

Het secretariaat van de NBV is gevestigd in het Bijenhuis, Grintweg 273, 6704 AP Wageningen. Bereikbaar: werkdagen 9.00 – 16.00 uur, tel: 0317-422 422 secretariaat@bijenhouders.nl.

 

Share
error: Content is protected !!