Onrustige situatie in Veen neemt toe


Veen kent sinds vele jaren een gebruik. Sommige gebruiken zijn te waarderen, dit gebruik waarbij sloopauto’s in brand gestoken worden is echter minder prettig. Daar waar het vorig jaar relatief rustig was/bleef, is de situatie in de afgelopen dagen onrustig geworden. Afgelopen nacht was het wederom raak en gingen er auto’s in vlammen op.

Als burgemeester van de gemeente Altena, waaronder Veen, wil ik de inwoners van Veen op het hart drukken dat zij altijd oog houden voor de veiligheid van de mensen die we daarvoor hebben aangesteld. Zeker in een situatie waarbij corona ook onder ons is en we elkaar makkelijk kunnen besmetten. Echter wanneer onze hulpverleners belaagd worden in de uitoefening van hun werk, is het dieptepunt bereikt.

Ik doe een groot beroep op alle inwoners van Veen, en eventueel mensen van daarbuiten om hun  gezonde verstand te gebruiken. Praat met elkaar en denk na of jullie dit gebruik werkelijk op deze manier in stand willen houden. Juist deze decembermaand die voor veel inwoners moeilijker is dan andere jaren in verband met ziekte en verdriet om mensen die er niet bij zijn, leent zich niet voor dit soort ongeregeldheden.

We willen niet toe naar een situatie dat we aanvullende maatregelen moeten nemen, dus ik roep iedereen op om met respect voor elkaar en juist in omzien naar elkaar, ook richting hulpverleners, zich te gedragen op een verantwoorde manier.

Chantal Maas (politie) geeft tijdens de periode rondom de feestdagen dan ook de hoogste prioriteit aan de het handhaven van de openbare orde en de afhandeling van geweldsincidenten, waaronder in het bijzonder de incidenten waarbij politiemensen, boa’s en andere hulpverleners zijn betrokken. Zij moeten ten alle tijden hun werk veilig kunnen doen, waarbij enige vorm van geweld niet wordt getolereerd.

Malou Boot (brandweer): Het voordeel van de manier waarop onze organisatie is ingericht is dat onze brandweerposten bestaan uit veelal mensen uit de gemeente. Dat betekent dat ze de expertise hebben genoten van een gedegen opleiding van de brandweer en een herkenning hebben van de lokale situatie. Meestal is dat in ons voordeel en kunnen onze mensen hun werk ongestoord en met vertrouwen uit de buurt verrichten. Helaas kwam afgelopen nacht de veiligheid van onze eigen mensen in het gedrang. Dat maakte dat onze mensen de keuze maakten om te vertrekken en later terug te keren. Dat is echt ongewenst en past niet bij de uitgangspunten van hulpverleners. We willen niet naar een situatie dat we mensen in nood geen hulp kunnen verlenen. Dus denk na bij wat je doet. De veiligheid van onze eigen mensen staat voorop. Help ons voorkomen dat we ons werk niet meer kunnen doen.

Share
error: Content is protected !!