Spellewaard-West Zaltbommel krijgt kleine flexwoningen

Uitwerking volgt in najaar 2020

ZALTBOMMEL – De gemeenteraad heeft in oktober 2019 een motie over flexibele woningbouw aangenomen. Deze kunnen komen aan de rand van de bestaande wijk Spellewaard-West. Dat besloot het Zaltbommelse college. Flexwoningen zijn relatief kleine woningen (geen tiny houses) die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Dit plan kan zo op korte termijn een oplossing bieden voor woningzoekenden.

Om hoeveel woningen het precies gaat, de exacte locatie en de uitstraling van de woningen staat nog niet vast. De gemeente buigt zich hierover in het najaar samen met betrokkenen en omwonenden.

Locatie flexwoningen
Het gebied dat de gemeente voor ogen heeft voor de flexwoningen (het plangebied) ligt ingeklemd tussen de Bommelse woonwijk Spellewaard en het glastuinbouw-intensiveringsgebied ten oosten van Gameren (zie bijgevoegd kaartje). De twee locaties met de ster zijn kansrijke locaties voor flexwoningen. De kaart geeft kaders weer waarmee de gemeente op korte termijn flexwoningen kan realiseren.

Verdere ontwikkelingen Spellewaard-West
Het college heeft het ruimtelijk kader (zie bijgevoegd kaartje) vastgesteld voor de integrale ontwikkeling van Spellewaard-West voor de verdere toekomst. Aan de noordkant grenst het plangebied aan de dijkzone van de Gamersche dijk. De Leutsestraat vormt de westelijke grens van dit intensiveringsgebied, dat zuidelijk van het plangebied doorloopt tussen de Nieuwe Tijningen en de provinciale weg N322. Wanneer er in de toekomst sprake is van de verdere  ontwikkeling van de Spellewaard-West betrekt de gemeente de bewoners, eigenaars en gebruikers van het gebied hierbij.

Share
error: Content is protected !!