Tijdstip aanbieden plastic verpakkingsafval

verpakkingsplasticBerichtgeving gemeente Aalburg

De laatste maanden constateren wij dat het plastic verpakkingsafval in toenemende steeds vroeger buiten wordt gehangen aan de lichtmasten. Soms zelfs al enkele dagen voor de ophaaldag.

Dit geeft een rommelig straatbeeld, hetgeen ongewenst is. De kans bestaat dat ongedierte de zakken kapot maakt en de inhoud van de plastic zakken over de straat waait, wat zwerfafval tot gevolg heeft. Daarnaast is het volgens de Afvalstoffenverordening niet toegestaan en kan hiertegen verbaliserend worden opgetreden.

Gemeente Aalburg
Gemeentenieuws

Uw plastic verpakkingsafval mag pas worden aangeboden op de donderdag vóór de inzameldag (vrijdag) vanaf 17.00 uur. U wordt verzocht u aan dit tijdstip te houden zodat u geen ergernis in uw omgeving veroorzaakt.

Bedankt voor uw medewerking!

Share
error: Content is protected !!