Tussenstap op weg naar omgevingsvisie Bommelerwaard


Het afgelopen jaar werkten de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en partners aan de omgevingsvisie voor de Bommelerwaard. Op weg naar de definitieve omgevingsvisie presenteren de gemeenten nu eerst een werkversie. De gemeenteraden geven tijdens bijeenkomsten in juni hun mening over de versie die er nu ligt. Inwoners, ondernemers, partners en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hun tips en ideeën ter verbetering van de werkversie omgevingsvisie in te sturen.

In april stemden de gemeenteraden in met de kernopgaven voor de Bommelerwaard. Dat zijn opgaven op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, duurzaamheid, landbouw, toerisme, wonen, voorzieningen, gezondheid en leefbaarheid. De werkversie geeft een beeld van de manier waarop die belangrijkste opgaven zijn uitgewerkt en hoe de toekomstige omgevingsvisie is opgebouwd. Wethouders Peter de Vries (gemeente Maasdriel) en Gijs van Leeuwen (gemeente Zaltbommel) over de tussenstap:

“De omgevingsvisie Bommelerwaard is een beeldbepalend document voor de komende jaren. Het gaat over de toekomstige leefomgeving van ons allemaal. We vinden het daarom belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en onze raden, maar ook de gemeenschap mee te nemen in de stappen die we zetten. Samen maakten we keuzes over wat wij belangrijk vinden voor de Bommelerwaard, zodat het hier prettig wonen, werken en verblijven is. Nu horen we graag of we goed op weg zijn met de uitwerking van de gemaakte keuzes en wat er anders of beter kan. Daarom noemen we het ook een werkversie, het document is nog niet af. Waar nodig sturen we nog bij op weg naar de definitieve omgevingsvisie.”

Mening geven
De gemeenteraad van Maasdriel bespreekt de werkversie op 16 juni tijdens een commissievergadering, de gemeenteraad van Zaltbommel doet dat tijdens de carrouselvergadering op 1 juli. De werkversie is te vinden op www.toekomstbommelerwaard.nl. Meningen, tips en ideeën van anderen ter verbetering van de werkversie zijn van harte welkom en kunnen via omgevingsvisie@bommelerwaard.nl met de gemeenten worden gedeeld.

Vervolg
In november leggen de gemeenten de ontwerp omgevingsvisie ter inzage. Dat is het moment waarop de formele inspraakprocedure start en zienswijzen gedurende 6 weken kunnen worden ingediend. De nieuwe gemeenteraad, die volgt uit de verkiezingen in maart 2022, stelt de definitieve omgevingsvisie Bommelerwaard vast. Dat is de zogenaamde 1.0 versie, die zich de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen.

Omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van een stad of dorp. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Dit plan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen in de Bommelerwaard.

Share
error: Content is protected !!