Tweede kamer verkiezing op woensdag 15 maart 2017

stemmenOp woensdag 15 maart 2017 wordt de Tweede kamer verkiezing gehouden. De kiesgerechtigden van de gemeente Aalburg kunnen in een van de 8 stembureaus hun stem uitbrengen.

Hieronder treft u informatie over deze te houden verkiezing.

Wie mag een stem uitbrengen bij de Tweede kamer verkiezing
De leden van Tweede kamer worden gekozen door kiesgerechtigden die:

– de Nederlandse nationaliteit hebben;
– en op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Stembureaus
De stembureaus zijn geopend van ‘s ochtends 07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur. In de gemeente Aalburg kunt u bij de volgende stembureaus uw stem uitbrengen. Alle stembureaus
zijn rolstoeltoegankelijk.

  1. Gemeentehuis, Grote Kerkstraat 32, Wijk en Aalburg
  2. Kerkgebouw Hervormde Kerk Aalburg, Oude Kerkstraat 19a, Wijk en Aalburg
  3. Hervormd Centrum Veen, Grotestraat 25, Veen
  4. Dorpshuis Eethen, De Korten Bruggert 7, Eethen
  5. Dorpshuis Meeuwen, Dorpsstraat 28, Meeuwen
  6. Dorpshuis Genderen, Rondendans 10, Genderen
  7. “Vlaeshoff”, Wethouder van der Polstraat 21, Veen
  8. Zorgcentrum Maaswaarden. Locatie Wijkestein, Azaleastraat 26, Wijk en Aalburg

Stempas
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 1 maart 2017 op hun huisadres hun stempas toegestuurd. Met een stempas kan in elk stembureau binnen de gemeente gestemd worden.

Iemand machtigen (volmacht)
U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen op de volgende 2 manieren:

* Via de stempas

Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast zij eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau.

* Via een schriftelijke volmacht

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen. Bij de afdeling burgerzaken zijn deze formulieren te verkrijgen. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. Het indienen van het formulier kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag. De gemachtigde ontvangt een  volmachtbewijs waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Dit formulier (model L8) kunt u ook downloaden op de site van de gemeente Aalburg, www.aalburg.nl.

Maximaal 2 volmachten
De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen. Denk aan het kopie legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Kiezerspas aanvragen voor stemmen in andere gemeente
Wilt u zelf in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas schriftelijk en mondeling aanvragen:

* Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 10-03-2017 bij de afdeling Burgerzaken binnen zijn. U doet dit door een aanvraagformulier in te dienen bij uw gemeente. Dit formulier is gratis verkrijgbaar bij de afdeling burgerzaken. Dit formulier is ook te downloaden op de site van de gemeente Aalburg, www.aalburg.nl (model K6).

* Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 14-03-2017 tot 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas en legitimatiebewijs melden bij de afdeling Burgerzaken.

Geen stempas ontvangen of kwijt
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de afdeling burgerzaken een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk 10-03-2017 bij de afdeling burgerzaken binnen zijn. Het mondeling verzoek kan uiterlijk dinsdag 14-03- 2017 tot 12.00 uur worden gedaan. U komt dan persoonlijk naar de balie van de afdeling burgerzaken met een legitimatiebewijs.

Stemmen met een verlopen identiteitsbewijs blijft mogelijk
Kiezers mogen zich bij het stembureau identificeren met een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs. Wie niet over een identiteitsbewijs beschikt of over een identiteitsbewijs dat langer dan vijf jaar is verlopen op het moment van de stemming, kan altijd gebruikmaken van een schriftelijke volmacht (model L8).

Afleggen ondersteuningsverklaringen
(Nieuwe) politieke partijen die nog niet hebben meegedaan met de Tweede kamer verkiezingen moeten vooraf 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring inleveren bij de Kiesraad.

Wie kan een ondersteuningsverklaring afleggen.

De kiezer die:
– 18 jaar of ouder is
– de Nederlandse nationaliteit bezit
– niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Wanneer kan kiezer een ondersteuningsverklaring afleggen
Vanaf maandag 16 januari tot en met 30 januari 2017 kan men zich melden aan de balie van de afdeling burgerzaken. Openingstijden: 08.30 tot 12.30 uur. Op dinsdag van 08.30 tot 20.00 uur.

Wat moet men meenemen
– Model H4 (reeds voorzien van een kandidatenlijst)
– Legitimatiebewijs.

Kiezer vult het gedeelte onder 4 ter plekke in. De kiezer mag niet meer dan één ondersteuningsverklaring afleggen.

error: Content is protected !!