Veel gemeenten lopen inkomsten mis in Coronatijd

De maatregelen in Nederland omtrent het Coronavirus worden steeds verder versoepelt. Na de ‘slimme’ lockdown ondervinden veel ondernemers schade van de getroffen maatregelen en de economie lijdt stevig onder het COVID-19 virus. De grootste klap is uitgedeeld in de reisbranche. Door alle reisbeperkingen komen grote en kleine partijen in deze sector in de financiële problemen. Maar hoe groot zijn de gevolgen lokaal in Nederland door het verminderd toerisme?

Op basis van cijfers van het CBS en het NBTC heeft het Centrum voor Geldzaken onderzoek laten uitvoeren naar de lokale vermindering van de ontvangen toeristenbelasting. Daarnaast wordt er een lokale vergelijking gemaakt met 2019.

In januari 2020 heeft het CBS de begrote inkomsten uit de toeristenbelasting per gemeente gepubliceerd. Echter zijn deze begrotingen verre van reëel na de opkomst van het Coronavirus. Hoewel reizen in Nederland weer is toegestaan is dit elders op de wereld nog niet het geval en zijn veel mensen nog terughoudend.

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

  • Nederland zal naar schatting 24 tot 30 miljoen minder toeristen ontvangen dan vorig jaar, wat het verwachte aantal voor 2020 op 22 miljoen zet. In 2019 waren dit nog 49 miljoen verblijfstoeristen. De verwachte daling van 2020 t.o.v. 2019 is dus 55%.
  • Amsterdam loopt het meeste toerismebelasting mis zoals verwacht. Dit gaat om een bedrag van €116.193.754.
  • In totaal liggen de verwachte gemiste inkomsten uit toeristenbelasting op €236.773.586.
  • T.o.v. 2019 is de grootste procentuele daling te vinden in de gemeente Opmeer met een daling van 84,84%
  • De gemeente Amstelveen pakt de grootste stijging t.o.v. 2019 met 235,42%. Deze stijging is te verklaren door de sterke verhoging van de toeristenbelasting in Amstelveen op 1 Januari 2020.

Begrote Toeristenbelasting Misgelopen per gemeente door het Coronavirus in 2020:

Volgens de berekeningen van Centrum voor Geldzaken berekenen ze voor Altena de bedragen die hier onder staan.

Provincie Gemeente 2019 2020 Begroot Nieuwe Verwachting 2020 Misgelopen Inkomsten 2020 Daling
Noord-Brabant Altena € 144.000 € 60.034 € 60.034 € 83.966 -58,31%

Bron: Centrum voor Geldzaken

Share
error: Content is protected !!