Veranderingen ophalen afval

afvalcontianerWOUDRICHEM  -Per 1 juli 2016 zijn er een aantal veranderingen in ophalen van het afval:

  • GFT afval wordt voortaan één keer in de twee weken opgehaald.
  • Restafval wordt voortaan één keer per vier weken opgehaald
  • Drankenkartons mogen voortaan samen met het plastic afval worden verzameld. Het plastic afval wordt net als het eerste halfjaar één keer per twee weken opgehaald.

In de week van 20 juni wordt die nieuwe afvalkalender bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Woudrichem.

Wilt u de grijze container omruilen? Dat kan in 2016 eenmalig gratis. Gebruik hiervoor het formulier op de website van de Gemeente Woudrichem.

Wilt u een andere container omruilen? Dat kan maar niet gratis. De tarieven daarvoor vindt u op de website van de gemeente Woudrichem.

Share
error: Content is protected !!