Verkeersmaatregelen op kruising Neer-Andelseweg


Goed dat het college gehoor geeft aan de signalen van het bestuur van Sparta 30
(Otto van Breugel CDA Altena)

Tijdens een sportbezoek van het CDA aan voetbalvereniging Sparta 30 heeft het bestuur van deze vereniging haar zorgen geuit over de gevaarlijke situatie bij de ingang van het sportcomplex via de Neer-Andelseweg. De kruising is niet geheel goed overzichtelijk, er wordt te hard gereden en kinderen moeten oversteken om het park te bereiken. Ook ziet het bestuur dat ouderen afstappen om de kruising veilig te kunnen oversteken om de sportverenigingen of het vrij liggend fietspad te bereiken.

Raadslid Otto van Breugel CDA heeft hierover vragen gesteld en het college heeft in een antwoord aangegeven dat het maatregelen gaat treffen. Zo wordt het gevaarlijke kruisingsvlak van een andere kleur voorzien en gaat het College  in gesprek met de dorpsraad die een plan hebben gemaakt voor een mogelijke oplossing. Het College wil voor de lange termijn het plan van de dorpsraad bespreken en toetsen en bezien welke maatregelen financieel, maatschappelijk en technisch haalbaar zijn.

Goed dat het College gehoor geeft aan de zorgen en signalen van Sparta ”30 en het plan van de dorpsraad Andel serieus gaat onderzoeken. Zo hoort het ook in een moderne gemeente die Altena is. Aldus een tevreden raadslid Van Breugel

Share
error: Content is protected !!