Volgende stap op weg naar omgevingsvisie Bommelerwaard


Eerder dit jaar dachten inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en partners mee over de toekomst van hun leefomgeving in de Bommelerwaard. Dit in het kader van de omgevingsvisie voor de Bommelerwaard. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel zijn met de inbreng aan de slag gegaan. Daar komen nieuwe vragen en uitdagingen uit voort, waarover de gemeenten graag verder in gesprek gaan met betrokkenen. Daarom organiseren de gemeenten meerdere vervolgbijeenkomsten in oktober. Een volgende stap op weg naar een omgevingsvisie.

Belangrijkste opgaven
De gemeenten hebben de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de Bommelerwaard in beeld gebracht. Dat deden zij op basis van de opgehaalde inbreng vanuit de samenleving en een analyse van belangrijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en klimaatverandering. De opgaven en uitdagingen zijn verdeeld in thema’s:

  • Klimaat, duurzaamheid en landschap
  • Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie
  • Milieu, gezondheid en leefbaarheid
  • Wonen, welzijn en voorzieningen

Bijeenkomsten
Tijdens de vervolgbijeenkomsten presenteren de gemeenten de belangrijkste opgaven en uitdagingen waar de Bommelerwaard voor staat. Met aanwezigen volgt vervolgens een gesprek. Wethouders Gijs van Leeuwen (gemeente Zaltbommel) en Peter de Vries (gemeente Maasdriel):

“Wij willen allereerst weten of betrokkenen de belangrijkste opgaven herkennen. Vervolgens verkennen we graag met hen hoe we de opgaven en uitdagingen samen aanpakken. Het zijn immers onze inwoners die hun eigen omgeving het beste kennen. Daarom maken we keuzes met elkaar, zodat de Bommelerwaard een plek is en blijft waar iedereen zich thuis voelt en prettig woont, werkt en vrije tijd doorbrengt.”

Aanmelden
De gemeenten organiseren drie fysieke bijeenkomsten. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt en is aanmelden verplicht. Aanmelden kan op www.toekomstbommelerwaard.nl.
Geïnteresseerden kiezen bij het aanmelden een datum en tijdslot. Ook kunnen ze aangeven over welk thema zij bij voorkeur meepraten. Inwoners uit Maasdriel zijn uiteraard ook in Zaltbommel welkom en andersom geldt natuurlijk hetzelfde.

  • Maandag 5 oktober tussen 19.00 en 21.30 uur in ’t Gement (Aalst)
  • Woensdag 14 oktober tussen 15.30 en 18.00 uur in Gambora (Gameren)
  • Maandag 19 oktober tussen 19.00 en 21.30 uur in de raadzaal Maasdriel (Kerkdriel)

Omdat het aantal plaatsen voor de fysieke bijeenkomsten beperkt is, volgt er ook nog een digitale bijeenkomst voor inwoners. De exacte datum daarvan wordt spoedig bekend gemaakt.

Ketenpartners
De gemeenten organiseren een aparte digitale bijeenkomst voor ketenpartners, waaronder het waterschap, de provincie, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties, land- en tuinbouworganisaties,
welzijnsorganisaties en natuur- en landschapsverenigingen. Deze partijen worden door de gemeenten uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Online meepraten
Op het online platform www.toekomstbommelerwaard.nl staat alle informatie over de omgevingsvisie. Geïnteresseerden die de bijeenkomsten niet kunnen of willen bijwonen, kunnen hun inbreng over de belangrijkste opgaven en uitdagingen ook via het platform met de gemeenten delen.

Vervolg
De opbrengsten uit de bijeenkomsten leiden tot een concept-omgevingsvisie die naar verwachting eind 2020 klaar is. Dit document wordt vervolgens ter inzage gelegd. Het streven is dat de gemeenteraden medio 2021 de omgevingsvisie Bommelerwaard vaststellen.

Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van een stad of dorp. De omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen omgevingsplan. Dit plan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen in de Bommelerwaard.

Share
error: Content is protected !!