Vrijwilligers maken het verschil in Altena !


Zeven december is het nationale vrijwilligersdag. De gemeente Altena besteedt dit jaar een tweede keer op rij extra aandacht aan een speciale groep vrijwilligers. Vorig jaar hebben we alle maaltijdbezorgers een bloemetje bezorgd; dit jaar verrassen we de bestuursleden en vrijwilligers actief bij ouderenbonden, ouderensozen en afdelingen van de Zonnebloem. Deze vrijwilligers hebben de hele Coronaperiode  zoveel mogelijk de moed er in gehouden. Ze hebben hun best gedaan contact te houden en extra aandacht te besteden aan ouderen in Altena.

Juist voor ouderen is bezoek belangrijk
Juist voor ouderen, die  niet gemakkelijk van huis kunnen, is dat bezoek heel belangrijk. Wie graag andere mensen ontmoet is het leggen van een biljartje, een gezellige middag met muziek omlijst of een lunch een hoogtepunt in de week. Toen het even kon zijn deze activiteiten weer van start gegaan; nu zijn veel ouderen weer aangewezen op de telefoon, de brievenbus en de mailcontacten.

Burgemeester en wethouders bezorgen een bloemetje aan verschillende bestuursleden
Deze week bieden  burgemeester en wethouders verschillende bestuursleden een bloemetje aan. In de loop van de decembermaand ontvangen alle aangemelde vrijwilligers van de ouderenorganisaties een Altenaboxbon.

Meld u aan als vrijwilliger zodat in het voorjaar de activiteiten kunnen starten
Zeker de Zonnebloemafdelingen in Altena kunnen goed nieuwe bezoekvrijwilligers gebruiken en dat geldt ook voor ouderenbonden en de ouderensozen. Mensen kunnen zich nu al aanmelden, zodat in het voorjaar alle activiteiten weer van start kunnen gaan. Kijk voor contactadressen in de gemeentegids van Altena https://www.gemeentealtena.nl/gemeentegids.

Share
error: Content is protected !!