VVD Altena maakt zich zorgen over de veiligheid van de ‘groene boa’s’


VVD Altena maakt zich zorgen over de veiligheid van de ‘groene boa’s’. Deze boa’s beschermen ons buitengebied tegen criminaliteit. Ze zijn hooguit bewapend met pepperspray, terwijl criminelen steeds vaker zich bewapenen met vuurwapens. Dit vermindert de effectiviteit van de boa’s, doordat zij regelmatig lange tijd moeten wachten op versterking door de politie. VVD Altena heeft vragen gesteld over dit onderwerp, die u hieronder kunt lezen.

Op 5 november 2021 bezocht Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen de gemeente Altena. Het bezoek stond in het teken van veiligheid in het buitengebied. Ze sprak daarover met enkele boa’s van Brabants Landschap en de Omgevingsdienst[1]. Deze zogenaamde ‘groene boa’s’ maken zich zorgen over hun veiligheid. Ze worden regelmatig geconfronteerd met harde criminaliteit op afgelegen plekken in het buitengebied.

Ter verdediging zijn zij vaak hoogstens uitgerust met een wapenstok en pepperspray, terwijl criminelen zichzelf steeds vaker bewapenen met vuurwapens. Een oneerlijke strijd. Boa’s kunnen daardoor niet altijd effectief optreden naar aanleiding van meldingen. Ze moeten regelmatig wachten op versterking van de politie. Wij vinden bestrijding van criminaliteit belangrijk, maar willen ook dat de bestrijders veilig kunnen werken. Wij zijn er ons van bewust dat de uitrusting van boa’s primair een taak is van de werkgever van deze boa’s. U bent echter verantwoordelijk voor de lokale openbare orde en uw mening heeft invloed.

De gemeente heeft zelf ook boa’s in dienst. Hoewel deze ‘blauwe boa’s’ doorgaans niet midden in de nacht worden geconfronteerd met drugscriminelen, komen deze boa’s ook in gevaarlijke situaties terecht. Wij vragen ons daarom af hoe hun veiligheid is geborgd.

Dit leidt ons tot de volgende vragen:

  1. Heeft u zicht op wat er in het buitengebied van Altena speelt qua veiligheid? Weet u of er veel criminele activiteiten plaatsvinden in het buitengebied van onze gemeente?
  2. Wat doet de gemeente tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied? Ziet het actieplan ondermijning toe op deze vaak heimelijke vorm van criminaliteit in het buitengebied, of beperkt dat plan zich tot criminaliteit in de kernen zelf?
  3. Deelt u onze zorgen over de veiligheid van de ‘groene boa’s’ die in onze gemeente werken? Wat is de rol van de gemeente bij het aansturen van de groene boa’s? Is er veel contact met de werkgevers van de groene boa’s?
  4. Hoe beoordeelt u het feit dat de uitrusting van groene boa’s vaak tekortschiet bij het bestrijden van (zware) criminaliteit? Bent u bereid hierover het gesprek aan te gaan met de werkgever van deze boa’s en het Ministerie van Justitie en Veiligheid?
  5. Krijgt u ook signalen dat de uitrusting van de blauwe boa’s onvoldoende toereikend is voor de taken die zij hebben? Hoe is de veiligheid van de ‘blauwe boa’s’ van de gemeente Altena geborgd?

Namens de fractie van VVD Altena,
Pim Bouman & Rik van de Pluijm

[1] Samenwerkend onder de naam Samen Sterk in Brabant.

  • Foto: Joop Lankhaar
Share
error: Content is protected !!