Wat is uw mening over het beheer en onderhoud van water in Altena?


Altena – Samen met het Waterschap Rivierenland werken gemeente Altena aan een beheerplan voor het beheer en onderhoud van het water in de gemeente Altena. Dit gaat over al het water binnen de bebouwde kom zoals greppels, watergangen (sloten), vijvers en singels.

Misschien woont u aan het water of recreëert u op of aan het water. En natuurlijk maakt het water onderdeel uit van de kwaliteit van uw leefomgeving.

Wat is uw mening over het huidig en toekomstig beheer van het stedelijk water?

Wat vindt u belangrijk en welke ideeën heeft u? Dat hoort de gemeente Altena dat graag van u.

Het invullen van de enquête kost maar een paar minuten. De resultaten verwerkt gemeente Altena in het beheerplan.

Vul de enquête in voor 30 januari

Share
error: Content is protected !!