Week van Gebed 2020 in het teken van het buitengewone

Genderen, 10-01-2020‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 25 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Genderen zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Iedereen, wel of niet kerkelijk meelevend,  is hartelijk welkom!!

(Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.)

De gebedssamenkomsten in Genderen starten met een gezamenlijke gebedsdienst op zondag 19 januari om 18.30 in de Geref. Kerk. Aansluitend is er een gebedsbijeenkomst van 19.45 tot 20.30. Iedere avond van de week, van maandag t/m zaterdag, is er een gebedsbijeenkomst van 19.00 tot 19.45. Organisatoren zijn de beide kerken van Genderen. Dit jaar vinden de bijeenkomsten plaats in de Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 76.

Share
error: Content is protected !!