Wildbeheereenheid de Biesbosch plaatst reewildspiegels in Polders de Oostwaard en de Noordwaard van de Biesbosch

Op woensdag 3 april om 9.00 uur plaatst wethouder Matthijs van Oosten symbolisch de eerste reewildspiegel bij de Grindwerkerskeet aan de Jeppegatweg in Polder Jannezand. Vervolgens trekken vrijwilligers van Wildbeheereenheid de Biesbosch erop uit om ook elders reewildspiegels te plaatsen. Ze krijgen daarbij assistentie van Staatsbosbeheer. Gemeente Altena heeft de spiegels ter beschikking gesteld.

Reewildspiegels ter voorkoming van verkeersongelukken

Niet alleen landelijk maar ook in het beheergebied van Altena wordt gemonitord hoe reeën om het leven komen. Dat kan zijn door natuurlijke sterfte, beheer, maar ook verkeerslachtoffer.

Juist de aantallen verkeersslachtoffers is zorgelijk omdat niet alléén de reeën omkomen maar er is ook een enorm gevaar voor de weggebruiker. Een ree weegt nog altijd zo een 17 a 25 kg en een dier van dat gewicht op de voorruit heeft enorme impact. De oorzaak is veelal de snelheid waarmee gereden wordt in de polders.

Enkele jaren geleden heeft Wildbeheer de Biesbosch het plan opgevat om via de voormalige gemeente Werkendam, wethouder Matthijs van Oosten, iets te ontwikkelen waardoor er minder verkeersslachtoffers zouden vallen.  In de afgelopen beheerperiode van 1 jaar waren er weer 21 verkeersslachtoffers. Er moest iets gebeuren.

Wildbeheereenheid de Biesbosch heeft precies in beeld gebracht waar de meeste reeën worden dood gereden, op welke wegen. Daarbij werd vastgesteld dat bijvoorbeeld de Bandijk, de Dijkgraaf den Dekkerweg, de Grote Waardweg, de Oranjepolderweg en Jeppegatweg  levensgevaarlijke wegen waren voor het ree.  Daarnaast stelde de Wildbeheereenheid vast dat de meeste slachtoffers vielen in de nacht en in de schemer.

Gemeente Altena heeft voor wildspiegels gezorgd en montagemateriaal zodat de spiegels op de gevaarlijkste plaatsen kunnen worden gemonteerd. Wildbeheereenheid de Biesbosch en enkele mensen van Staatsbosbeheer zorgen voor montage. Verlichting van auto’s wordt weerkaatst in de spiegels waarna reeën worden opgeschrikt en niet meer pardoes de weg oplopen. Er zijn diverse onderzoeken geweest naar het effect van allerlei spiegels. De spiegels die geplaatst gaan worden, zijn volgens Wildbeheereenheid de Biesbosch de beste keuze.

Achtergrondinformatie Wildbeheereenheid de Biesbosch

De wetgeving heeft regels gesteld, eerst de Jachtwet, later de Flora en Faunawet en deze is in 2017 vervangen door de  Natuurbeschermingswet. Vanaf de Flora en Faunawetgeving is vanuit de Provincie de Faunabeheereenheid Noord Brabant (FBE) ontstaan waaronder weer de Wildbeheereenheden (WBE) horen. Ook de Wildbeheereenheid de Biesbosch is zo een WBE. Een WBE bestaat uit een aantal jagers die een bepaald gebied beheren. Ons ledenbestand is ongeveer 125 leden. Wij beheren grofweg de Biesbosch tussen de Merwede, Maas en de A27. Een WBE heeft een bestuur en commissies. Eén van die commissies is de reewild- commissie.

Het beheren van reewild door de commissie

De reewildcommissie heeft o.a. als taak het beheer van de reewildstand in het werkgebied van WBE de Biesbosch. Men kijkt naar de draagkracht van een gebied in verband met het dierenwelzijn, voldoende voedsel, rust  etc.  en bepaalt daarna hoeveel reewild er kan zijn. Op gepaste wijze kan er dan geoogst worden uit de natuur. Beheren van reewild is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet en kan uitsluitend plaats vinden middels de ontheffing van de Provincie. Een commissie bestaat uit leden van de WBE. Toezicht op de WBE en dus op de commissie ligt bij de Faunabeheereenheid Noord Brabant.

Share
error: Content is protected !!